الاتحاد  F68  ابوظبی.تهران  12:00-ماهان  1151  ارمنستان  12:30-آسمان  3781  تهران  13:40-آسمان  631  تهران.رامسر  14:00-ماهان  1088  تهران  14:00-ماهان  4574  تهران  14:05-تابان  6248  تهران  14:00-معراج  2819  تهران  14:00-آتا  5203  تهران  14:15-ايران اير  430  اهواز.تهران  14:00-نفت  2504  شيراز.تهران  14:10-قشم اير  1245  تهران  14:00-تابان  6246  تهران  13:45-آسمان  817  تهران  1420-تركيش امام.مهراباد  14:50- پرواز شماره 433 عمان ایر مسیر مسقط-پرواز نجف-تبريز هواپيمايى قشم هم مجبور به تغيير مسير و فرود در فرودگاه اصفهان شد
منبع: روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان اصفهان