مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اصفهان بعد از تهران جایگاه دوم را از لحاظ ایجاد پایگاه‌های لرزه نگاری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش صبح شنبه در جلسه کارگروه مخاطرات زلزله در استان اصفهان، اظهار داشت:‌ به علت این که در استان اصفهان طی صد سال گذشته زلزله شدید با خسارت های سنگین، اتفاق نیفتاده است اصفهان به عنوان یک استان امن جانشین تهران در مدیریت بحران اعلام شد و این در حالی است که عدم وقوع زلزله در سال های اخیر نباید این باور را به وجود بیاورد که در سال های آینده نیز زلزله نخواهیم داشت.

وی بیان داشت: بسیار اهمیت دارد که به صورت ویژه در بحث زلزله و فرونشست زمین، برای شناسایی موقعیت خاص استان اصفهان جلساتی در راستای رفع مشکلات و برنامه ریزی، برگزار شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به اقداماتی که در کارگروه مخاطرات زلزله صورت گرفته اشاره کرد و افزود: ‌از کارهایی که در این کارگروه انجام شده می‌توان به ایجاد پایگاه لرزه نگاری اصفهان اشاره کرد که بعد از تهران از لحاظ تعداد ایستگاه‌ها، دارای رتبه اول در استان های کشور است.

وی ادامه داد: دستگاه های شتاب نگار که با هماهنگی اداره راه و شهرسازی استانداردسازی آن انجام شده و باند پهن نایین و ایستگاه های مطالعاتی از دیگر اقداماتی است که در این کارگروه صورت گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: همه شهرداری ها موظفند که داخل شهر در خصوص تاب آوری ساختمان ها و تاسیسات در برابر فرونشست اقدامات لازم را انجام دهند  و آب منطقه ای نیز موظف است برنامه جامعی برای پیشگیری از فرونشست دشت ها انجام دهد و برای عملی شدن این موضوع باید عدوات هوشمند و کنتور بر سر چاه های مناطق به منظور کنترل برداشت آب نصب و با همکاری جهاد کشاورزی الگوی کشت برای کشاورزان تعریف و در خصوص طرح تعادل بخشی منابع مصرف آب اقدام کند.

وی اضافه کرد: به روزرسانی داده‌ها، آنلاین کردن شتاب‌نگارها، جمع آوری قوانین، تهیه نقشه GIS قنوات استان، برخورد شهرداری‌ها با مالکان ساختمان های غیر ایمن، جمع بندی و ارسال گزارشات توسط مرکز لرزه نگاری استان و مطالعات ریز پهنه بندی لرزه ای در اصفهان و کاشان از اولویت های اجرایی کارگروه است.