مدیر دفتر اصفهان کارت گفت: پایانه های غیر نقدی شارژ اصفهان کارت در سطح شهر به خصوص در مکان های پرتردد در حال نصب است.

فرهاد گلی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: به منظور تامین رفاه شهروندان، نصب پایانه های غیرنقدی شارژ" اصفهان کارت" در سطح شهر در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت تا دسترسی شهروندان به مکان های شارژ اصفهان کارت افزایش یابد.

وی افزود:‌ در این راستا پایانه های غیرنقدی شارژ" اصفهان کارت" در  ایستگاه های BRT و اماکن پر رفت و آمد سطح شهر در حال نصب است.

مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان با بیان اینکه ۵۰ پایانه غیرنقدی شارژ در اصفهان راه اندازی می شود،  ادامه داد: شهروندان اصفهانی می توانند با استفاده از این پایانه ها با کسر مبلغ مورد نظر از حساب بانکی خود، "اصفهان کارت" خود را شارژ کنند.

گلی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر علاوه بر نقاطی همچون باجه های سنتی فروش شارژ در نزدیکی ایستگاه های اتوبوس، تعداد زیادی از فروشگاه های مختلفی اعم از سوپرمارکت ها، لوازم التحریرها، تمامی ایستگاه های بازیافت و تمامی ایستگاه های دوچرخه به دستگاه شارژ اصفهان کارت تجهیز شدند و تعداد دیگری نیز در حال تجهیز هستند که با گسترش زیرساخت ها  به خصوص ایجاد پایانه های شارژ بین ایستگاهی این مسأله نیز مرتفع خواهد شد.

وی اضافه کرد: مشاغلی همچون سوپرمارکت ها، لوازم التحریرها و غیره که مایل به فروش شارژ اصفهان کارت با استفاد از پوز بانکی هستند می توانند عدد یک را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۷۳۰۳۰ ارسال کنند تا درخواست آنها مورد بررسی قرار گیرد.