روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: ترکیدگی لوله در محور آب‌رسانی کوه صفه ارتباطی به شبکه آب‌رسانی شرکت آب و فاضلاب نداشته و لوله‌ای که دچار مشکل شده در شبکه آبیاری فضای سبز شهری است.

اکبر بنی‌طبا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در خصوص ترکیدگی لوله آب در محدوده خیابان حکیم نظامی اصفهان اظهار داشت: گزارشی به سامانه 122 آبفا نشده اما ترکیدگی لوله در محور آب‌رسانی کوه صفه رخ داده است.

وی افزود: این موضوع ارتباطی به شبکه آب‌رسانی شرکت آب و فاضلاب نداشته و لوله‌ای که دچار مشکل شده در شبکه آبیاری فضای شهری است.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تأکید کرد: شهرداری اصفهان در منطقه کوه صفه شبکه‌ای پمپاژ و هدایت آب دارد که برای آبیاری فضای سبز از آن استفاده می‌کند.