دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به بدعهدی آمریکا و تحریم‌های جدید واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به بدعهدی های مکرر آمریکا و تحریم های جدید علیه ایران واکنش نشان داد.

وی در حساب توئیتری اش نوشت: «سخت‌ترین تحریم طی صدسال اخیر علیه ما نوشته شده است. واکنش ما علیه آمریکا قطعی و یکصداست».