مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: غربالگری و از چرخه تکدی گری خارج کردن متکدیان مشکل لاینحلی نیست و با همکاری استانداری و سایر دستگاه های ذی ربط می توان بر این مشکل هم فائق آمد.

مجتبی کاظمی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: در موضوع «مبارزه با تکدی‌گری» نیازمند همکاری مردم در پیشگیری و جلوگیری از مشکلات این پدیده هستیم.

وی یادآور شد: براساس مصوبه شورای عالی اداری، آئین نامه ای به منظور اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاههای اجرایی در خصوص مبارزه با تکدی گری، جمع آوری، شناسایی و تعیین وضعیت این افراد تعیین و تصویب شده و ۱۳ دستگاه موظف به انجام آن هستند، اما متاسفانه به دلیل اینکه بعضی از ارگانهای مربوطه وظایف پیش بینی شده در قانون را انجام نمی دهند روند جمع آوری، ساماندهی و تعیین تکلیف متکدیان دچار مشکلات زیادی بوده و به سرانجام مطلوب نمی رسد.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این مدیریت چرخه تکراری جمع آوری و رهایی متکدیان در سطح شهر است، گفت: غربالگری و از چرخه تکدی گری خارج کردن متکدیان مشکل لاینحلی نیست و با همکاری استانداری و سایر دستگاههای ذی ربط می توان بر این مشکل هم فائق آمد.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان نسبت به سایر کلانشهرها در رابطه با جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی بسیار موفق عمل کرده است به طوری که اکنون اصفهان یکی از شهرهای ناامن برای فعالیت متکدیان به شمار می رود