فرهاد گلی اظهارکرد: در طرح افزایش مکان های شارژ اصفهان کارت سعی شده نقاطی که بیشترین تردد را دارند، پوشش دهیم تا امکان شارژ برای شهروندان فراهم شود.وی تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر نقاطی همچون باجه های سنتی فروش شارژ در نزدیکی ایستگاه های اتوبوس، تعداد زیادی از فروشگاه های مختلفی اعم از سوپرمارکت ها، لوازم التحریرها، ایستگاه‌های بازیافت و دوچرخه به دستگاه شارژ اصفهان کارت تجهیز شدند و تعداد دیگری نیز در حال تجهیز هستند. وی گفت: مراکز شارژ اصفهان کارت در سال جاری از 300 محل به 600 محل افزایش پیدا کرده که برخی از محل ها در دو شیفت کاری سرویس دهی می کنند.وی ادامه داد: فروشگاه های مختلف از جمله سوپر مارکت ها و لوازم التحریرها که با پول خرد سروکار دارند، می توانند در صورت علاقه‌مندی جهت داشتن امکان شارژ اصفهان کارت، تقاضای خود را با ارسال عدد « 1 »به سامانه پیامکی 3030 300017 اعلام کنند تا شهرداری با مراجعه به این فروشگاه ها، سرویس شارژ اصفهان کارت را بر روی دستگاه POS بانکی متصدیان فعال کنند.گلی گفت: طبق توافق شهرداری و طرف قرارداد بانکی امکان شارژ اصفهان کارت تا دو هزار و 500 نقطه قابل افزایش است.