به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس آخوندی گفت: اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم درآمد است ، آنهایی که خود و افراد تحت تکفل‌شان از تاریخ اول فروردین سال 90، فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده‌اند و از تاریخ 22 بهمن سال 57، ازهیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده اند. همچنین آنها باید حداقل در شهرمورد تقاضا، پنج سال سکونت داشته باشند.وزیر  راه و شهرسازی درباره شرایط مسکن اجتماعی و حمایتی گفت : به گروه‌های کم درآمدی برخورد می‌کنیم که اصلا در قالب مدل اقتصادی امکان تامین سرپناه ندارند. در خارج هم که اینها به اسم مسکن اجتماعی معروف است، به این خاطر است که اصلا مدل اقتصادی نیست و بر اساس مدل اجتماعی پیش رفته است.