بخشی از ساختمان باشگاه ذوب آهن امروز دچار حریق شد.

به گزارش  فارس، بخشی از ساختمان باشگاه ذوب آهن در اصفهان امروز دچار حریق و آ‌تش‌سوزی شد. در این سانحه آتش‌سوزی به کسی صدمه جانی نرسید اما بخش‌هایی از ساختمان دچار تخریب و آسیب شد. ظاهرا بخشی از روابط عمومی باشگاه ذوب آهن طعمه حریق شده است که دلیل آن اتصال سیم‌های برق عنوان شده است.