محمد علیزاده با انشار پستی تصویری از پخش نذری و ابراز اردات خود به ساحت مقدس امام حسین (ع) را نشان داد.

به گزارشمیزان،محمد علیزاده خواننده پاپ کشورمان با انشار پستی تصویری از پخش نذری و ابراز اردات خود به ساحت مقدس امام حسین (ع) را به تصویر کشید

پخش غذای نذری توسط محمد علیزاده+عکس