اساسنامه فدراسیون کشتی به تایید اتحادیه جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک رسید.

به گزارش سایت فدراسیون کشتی، پس از چند سال، "اتحادیه جهانی کشتی" با پذیرش آخرین اصلاحات صورت گرفته، اساسنامه فدراسیون کشتی را تایید کرد. این اساسنامه با اعلام اتحادیه جهانی به تایید کمیته بین المللی المپیک هم رسیده است.

بر این اساس، بعد از ارسال آخرین ایرادات مربوط به اساسنامه فدراسیون کشتی از سوی اتحادیه جهانی در چند روز پیش، مذاکراتی از سوی فدراسیون کشتی با وزارت ورزش صورت گرفت و سپس توضیحاتی پیرامون آخرین ایرادات، از طرف فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد.

با توجه به تعاملاتی که از طرف فدراسیون کشتی با مقامات ذیربط در اتحادیه جهانی فراهم شد، با اعلام این اتحادیه، اساسنامه فدراسیون کشتی به تایید اتحادیه جهانی و متعاقب آن کمیته بین المللی المپیک رسید.