معاون هماهنگی و برنامه ریزی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان اعلام کرد: ساعت کار اتوبوسرانی از ساعت ۶ صبح در خطوط معمولی و از ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه صبح در سامانه های تندرو آغاز و تا ساعت ۲۱ شب در خطوط عادی و ساعت ۲۳ در خطوط تندرو ادامه دارد.

سید محمد کاظمی طبا در گفتگو با  ایمنا اظهارکرد: یکی از مهمترین وسایل حمل و نقل عمومی که سابقه دیرینه در شهر و دیار ما دارد، سازمان اتوبوسرانی است که نظارت بر عملکرد این ناوگان یکی از وظایف شرکت واحد اتوبوسرانی می باشد.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر خطوط اتوبوسرانی توسط سیستم کنترل ناوگان از طریق مرکز فرماندهی کنترل اتوبوس ها انجام می شود، گفت: همچنین ناظران شرکت واحد اتوبوسرانی، در سطح شهر حضور دارند و ابتدا و انتهای خطوط با برنامه های زمان بندی شده ناوگان را به سمت خطوط هدایت می کنند.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: ساعت کار اتوبوسرانی از ساعت ۶ صبح در خطوط معمولی و از ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه صبح در سامانه های تندرو آغاز و تا ساعت ۲۱ شب در خطوط عادی و ساعت ۲۳ در خطوط تندرو ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: شماره تلفن۹۵۰۱۲۸۶۷ مربوط به بازرسی و رسیدگی به شکایات اتوبوسرانی اصفهان جهت ارایه پیشنهادات و انتقادات در اختیار شهروندان قرار داده شده است.

کاظمی طبا تاکید کرد: سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۳۱۳۱ نیز آماده پذیرش پیشنهادات مردم جهت اداره مطلوب تر اتوبوسرانی است.