بعد از انتشار نامه سرپرست شهرداری رشت به خودش برای دریافت یک منزل برای سکونت، حالا انتشار نامه قدیمی یکی از شهرداران مناطق شهرداری رشت خبر ساز شده است.

به گزارش جام جم آنلاین ،این ماجرا مربوط به زمانی است که مدیر امور اداری وقت شهرداری رشت با ارسال نامه ای خطاب به معاونین، مدیران ستادی، مدیران مناطق و سازمان های تابعه از آنان می خواهد به مناسبت روز کارمند لیستی از مدیران و کارمندان نمونه شهرداری را با توجه به شاخص های مندرج در فرم پیوست ارسال کنند تا از آنان تقدیر به عمل آید اما مدیر یکی از مناطق شهرداری رشت که یکی از مخاطبین نامه فوق بوده، در پاسخ به نامه، نام خودش را به عنوان مدیر نمونه اعلام کرده است.

اگرچه این نامه مربوط به روزهای اخیر نیست اما بعد از ماجرای نامه سرپرست شهرداری رشت به خودش و واکنش او به این نامه،سایت های محلی استان گیلان با منتشر کردن نامه زیر از ریشه دار بودن این قضیه نوشته اند.

شاهکار دیگر در شهرداری رشت