مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: جرایم ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان تخفیف ندارد اما شهرداری اصفهان برای رفاه حال شهروندان آن را به صورت اقساطی دریافت و بابت آن سودی دریافت نمی کند.

غلامعلی فیض الهی در گفتگو با  ایمنا اظهار کرد: در کمیسیون ماده صد به تخلفاتی ساختمانی که بر خلاف ضوابط شهرسازی، آتش نشانی و ایمنی باشد، رسیدگی می شود.

وی افزود: افرادی که بدون پروانه یا خلاف مقررات ساخت و ساز میکنند طبق قانون با آنها برخورد می شود.

مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اگر مالکان طبق قوانین ساخت و ساز کنند، جریمه نمیشوند، گفت: جریمههای مالکان متخلف مراکز مسکونی و تجاری متفاوت است و جریمهها با توجه به موقعیت مکانی ملک صادر می شود.

فیض الهی خاطرنشان کرد: جرایم ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان تخفیف ندارد اما شهرداری اصفهان برای رفاه حال شهروندان آن را به صورت اقساطی دریافت و بابت آن سودی دریافت نمیکند.

وی عنوان کرد: در صورتی که کمیسیون ماده صد رای تخریب صادر کرده باشد، شهرداری تا ۲ ماه بعد از ابلاغ رای، موظف به تخریب ملک است.