مهدی مزروعی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان صبح امروز از مجموعه گروه رسانه ای اصفهان امروز بازدید کرد.