اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در اصفهان امیدبخش سه بیمار نیازمند پیوند عضو شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی، درمانی الزهرا(س) اصفهان به ایرنا گفت: این بیمار به نام اصغر نادی زاده 21 ساله بر اثر حادثه تصادف و آسیب مغزی دچار مرگ مغزی شد. 
مریم خلیفه سلطانی افزود: نامبرده پس از اخذ رضایت از خانواده اش از بیمارستان غرضی به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان انتقال یافت و 19 مهر تحت عمل جراحی برداشت عضو قرار گرفت. 
وی اظهار کرد: 2 کلیه نامبرده در بیمارستان نور و علی اصغر(ع) اصفهان به 2 بیمار و کبد نامبرد در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان به یک بیمار اهدا و پیوند زده شد. 
از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 33 مورد اهدای عضو از سوی افراد مرگ مغزی در اصفهان صورت گرفته است. 
سال گذشته در مجموع 36 مورد اهدای عضو از افراد مرگ مغزی در استان اصفهان انجام شد. 
اعضای قابل اهدای از فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده و کلیه هاست. 
علاوه براین، برخی از بافت های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غُضروف، استخوان و دریچه قلب نیز قابل پیوند است.