مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: پرواز شماره ۶۶۳۱ آتا مسیر فرودگاه امام(ره) به‌مقصد نجف پس از بهبود شرایط جوی نجف فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان را ترک کرد.
حسن امجدی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به فرود 2 پرواز در فرودگاه شهید بهشتی اظهار داشت: در ساعت 23:55 دیشب پرواز شماره 6631 آتا مسیر فرودگاه امام(ره) به‌مقصد نجف پس از بهبود شرایط جوی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان را ترک کرد.
وی افزود: دیروز در ساعت 20:45 میزبان پرواز آتا فرودگاه امام(ره) به نجف بودیم که به‌دلیل شرایط جوی نجف در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی فرود آمده بود.
مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان بیان کرد: پرواز شماره 3431 ایران ایر مسیر مشهد به بغداد و پرواز شماره 6631 آتا مسیر فرودگاه امام(ره) به‌مقصد نجف به‌علت شرایط نامساعد جوی بغداد و نجف در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود آمد.
وی افزود: فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در ساعت 19:15 میزبان پرواز ایران ایر مشهد به بغداد و در ساعت 20:45 میزبان پرواز آتا فرودگاه امام(ره) به نجف بود.