نخست وزیر مستعفی لبنان توئیتی را درخصوص دیدار با پادشاه عربستان سعودی منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان در توئیتی اعلام کرد: امروز به دیدار ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در دفتر او در کاخ الیمامه مشرف شدم.
در جریان دیدار حریری با پادشاه عربستان اوضاع لبنان مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار عبدالعزیز بن سعود بن نایف، وزیر کشور،‌ مساعد بن محمد العبیان، وزیر مشاور و عضو کابینه، عادل الجبیر، وزیر خارجه و ثامر بن سبهان السبهان وزیر مشاور در امور کشورهای خلیج فارس حضور داشتند.