رئیس هیئت شمشیربازی اصفهان با بیان اینکه عملیات آماده‌سازی خانه شمشیربازی اصفهان تا ۹۵ درصد پیش رفته، گفت: خانه شمشیر بازی اصفهان تا ۱۰ آذر امسال افتتاح شده و قابل بهره برداری است.
فرهاد رضایی در گفت‌وگو با تسنیم ، درباره افتتاح خانه شمشیربازی استان در هفته‌های آینده اظهار داشت: این پروژه آماده افتتاح و بهره برداری بوده و تنها برخی از کارهای جزیی مانند اسکوربورد و سکوهای متحرک باقی مانده که این موارد جزو تعهدات فرد خیر نبوده اما قرار است برای آن بودجه استانی در نظر گرفته شده و سالن به نام پسر مرحوم وی نام‌گذاری شود.
وی تصریح کرد: فرد خیر در خارج از کشور ساکن است و باید در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشد، باید زمانی را مشخص کرده تا وی بتواند در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشد. به همین منظور طی چند روز آینده برای تاریخ دقیق افتتاح خانه شمشیربازی رایزنی‌هایی را با فدراسیون انجام می‌دهیم.
رئیس هیئت شمشیر بازی استان اصفهان بیان کرد: پروژه خانه شمشیر بازی نیمه تمام بوده، فرد خیر تکمیل این پروژه را برعهده گرفته و نیز تمام تعهدات خود را انجام داده است و با کمک مالی فدراسیون، اداره ورزش و جوانان و نیز مردم خیر این سالن تقریباً تکمیل شده است.
رضایی افزود: آخرین مرحله از دوره استعدادیابی این رشته نیز قرار است همزمان با افتتاح خانه شمشیر بازی برگزار شود.