کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، باشگاه گیتی‌پسند را محکوم به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال به یکی از بازیکنان سابق خود کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت بازیکن فدراسیون فوتبال پس از بررسی مدارک و مستندات واصله در خصوص دعاوی مطالبه وجه، به شرح زیر رای داد:
۱- در خصوص دعوی مطالبه وجه هیأت فوتبال استان تهران از باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس بابت هزینه های توپ جمع کن ها، عوامل برانکارد و برگزاری مسابقات لیگ  برتر (جام خلیج فارس ۹۶-۹۵) که تیم پرسپولیس میزبان بوده است، باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت مبلغ ۹۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال در حق هیأت فوتبال استان تهران شد. این رأی قطعی است.
۲- دعوی مطالبه وجه هیأت فوتبال استان تهران از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال بابت هزینه های توپ جمع کن ها، عوامل برانکارد و برگزاری مسابقات لیگ برتر (جام خلیج فارس ۹۶-۹۵) که تیم استقلال میزبان بوده است، باشگاه استقلال محکوم به پرداخت مبلغ ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق هیأت فوتبال استان تهران شد. رأی صادره قطعی است.
۳- در پرونده دعوی رویا ظفری به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز بابت فصل های ۹۳-۹۲ و ۹۴-۹۳، باشگاه مذکور محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد دو فصل یاد شده و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه رسیدگی شد. این رأی قطعی است.
۴- در مورد شکایت میلاد نوری از باشگاه فرهنگی ورزشی سیاه جامگان مبنی بر مطالبه وجه، کمیته تعیین وضعیت رأی به محکومیت باشگاه فوق به پرداخت مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان مطالبه وجه ناشی از قرارداد و مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه رسیدگی در حق میلاد نوری محکوم کرد. رأی صادره غیر قطعی است و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف می باشد.
۵- باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی‌پسند اصفهان با توجه به طرح دعوی از سوی مهران امیری بابت مبلغ قرارداد فصول ۹۵-۹۲، محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ قرارداد فوق و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهران امیری شد. رأی صادره غیر قطعی است و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف می باشد.
درصورتی که باشگاه های یاد شده در مهلت سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به اجرای مفاد آن و کسب رضایت شکات اقدام نکنند، پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع خواهد شد.