شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که در مهر ۹۶ در مجموع ۳۷ هزار و ۵۹۸ نشست و برخاست در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها انجام شده که نسبت به مهرسال گذشته ۹ درصد افزایش نشان می‎دهد.

به گزارش ایمنا ، آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، نشان می‌دهد که فرودگاه‌های کشور در این ماه رشد ۹ درصدی نشست و برخاست را با انجام ۳۷ هزار و ۵۹۸ پرواز، رشد هشت درصدی ارسال و پذیرش بار و پست را با جابه‌جایی حدود ۴۷ میلیون کیلوگرم و رشد ۶ درصدی اعزام و پذیرش مسافر را با جابه‌جایی حدود چهار میلیون و ۷۰ هزار نفر داشته‌اند.

بر همین اساس در این ماه، فرودگاه مهرآباد با ۱۱ هزار و ۶۴۳ فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‌جایی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسافر پرترافیک‌ترین فرودگاه بوده است.

فرودگاه مشهد با بیش از ۶۳۰۰ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود ۸۹۸ هزار مسافر دومین فرودگاه پرترافیک کشور است.

فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با ۴۹۸۹ فروند نشست و برخاست و پذیرش بیش از ۷۸۸ هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد و از طرفی با ارسال و پذیرش بیش از ۱۴ میلیون و ۶۵۵ هزار کیلوگرم بار رتبه نخست را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه ۳۰ هزار و ۴۲۳ فروند است که طی آن بیش از سه میلیون و ۶۲۴ هزار مسافر و بیش از ۲۷ میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‌اند.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ۵۳۳۰ فروند نشست و برخاست، بیش از۷۷۰ هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش حدود 6 میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۲۵۴۷ فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش حدود ۲۵۴ هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود دو میلیون کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهای خارجی مهرماه در فرودگاه‌های بین‌المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها نیز، نشست و برخاست ۷۱۷۵ فروند هواپیما است که طی آن بیش از یک میلیون مسافر و حدود ۲۰ میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‌اند.

در این بخش هم فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست ۴۸۵۸ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از  ۷۸۶ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۵ میلیون کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی ۹۷۰ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۱۲۷ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست ۳۵۱ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود ۴۲ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۶۸۴ هزار کیلوگرم بار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.