رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان با اشاره به رکود زیاد در بازار فروش لوازم خانگی گفت: ماه صفر تاثیر بسزایی در کاهش فروش در بازار لوازم خانگی داشته است و احتمالا با پایان یافتن این ماه، بازار مقداری تکان خواهد خورد.

اکبر محمدی در گفت وگو با  ایسنا، با بیان اینکه در یک ماه اخیر دو تا سه درصد، قیمت لوازم خانگی در اصفهان افزایش یافته است، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز بر این تغییر قیمت ها اثرگذار بوده است، البته دلایل دیگری نیز بر افزایش قیمت لوازم خانگی تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: اینکه در ماه آینده هم افزایش قیمت لوازم خانگی وجود داشته باشد یا خیر را نمی توان پیش بینی کرد.

رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان ادامه داد: وضعیت بازار لوازم خانگی در اصفهان بسیار راکد است و به هیچ وجه مناسب نیست. تعداد اندکی نیز از صاحبان واحدهای صنفی به دلیل رکود بازار مجبور به تعطیلی واحد صنفی خود شدند.

محمدی خاطرنشان کرد: اینکه در ماه صفر قرار داریم، تاثیر بسزایی در کاهش فروش در بازار لوازم خانگی داشته است و احتمالا با پایان این ماه، مقداری بازار تکان خواهد خورد.