یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید برای ساختن اصفهانی سالم و توسعه یافته از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرد و درصورت توجه به این موضوع عقب ماندگی‌های گذشته جبران می‌شود.

به گزارش ایسنا، پورمحمد شریعتی نیا در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: متاسفانه در مجلس هفتم انتقال آب استان اصفهان به استان‌های دیگر تصویب شد و همین جا بود که رگ‌های حیات این استان خشکید.

وی افزود: اصفهان شهری امن است که قابلیت توسعه گردشگری را دارد، این شهر با دارا بودن شهدای زیاد مهد شجاعت و با دارا بودن عرفا مهد عرفان بوده است، اما متاسفانه در دهه‌های گذشته مورد بی مهری واقع شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه متاسفانه در مجلس هفتم انتقال آب این استان به استان‌های دیگر تصویب می‌شود و همین جا بود که رگ‌های حیات این استان خشکیده شد، ادامه داد: ابتدا باید زاینده رود را احیا و سپس اقدام به توسعه گردشگری کرد تا رونق به این شهر بازگردد.

شریعتی نیا با طرح این سوال که آیا ما می‌توانیم آثاری را به جای بگذاریم تا آیندگان به ما افتخار کنند؟، گفت: باید برای ساختن اصفهانی سالم و توسعه یافته از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرد و درصورت توجه به این موضوع عقب ماندگی‌های گذشته جبران می‌شود.

وی اضافه کرد: برای اجرای پروژه‌های مختلف باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اصفهان استفاده کرد به نحوی که شورا تنها سیاست گذاری و شهرداری اجرا کند.

وی تاکید کرد: شهرهای آینده تنها از طریق ساختمانی مرکزی در شهر اداره نمی‌شود در صورتی که مشارکت کنندگان عوامل مهم در مدیریت شهری محسوب می‌شوند البته لازم است مدیریت شهری برای به اشتراک گذاری ایده‌ها میان مردم و مسئولان از فناوری ارتباطات بهره گیرد که برای این شهر نمونه باید برند سازی کرد تا هنرهای شهری در این برند شناخته شود.

33 درصد بودجه شهرداری وصول شده است

هم‌چنين، يك عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص بودجه شهرداری اصفهان طی شش ماهه سال 1396، اظهار کرد: 2750 میلیارد تومان بودجه مصوب اصفهان در سال 96 بوده است که طی شش ماهه ابتدایی امسال 915 میلیارد تومان از آن وصول شده که چیزی حدود 33 درصد از کل بودجه می‌شود. 

امیراحمد زندآور افزود: از این 915 میلیارد تومان بودجه وصولی شهرداری تاکنون 469 میلیارد تومان توسط شهرداری‌های مناطق و 446 میلیارد تومان توسط شهرداری مرکزی وصول شده است، همچنین 95 میلیارد تومان در قالب اسناد و 250 میلیارد تومان نیز در قالب اوراق مشارکت که این 250 میلیارد تومان در بودجه دیده شده است.

وی ادامه داد: مقایسه شش ماه سال جاری با سال گذشته نشان می‌دهد در سال 95 که بودجه 2650 میلیارد تومان بوده است تا شش ماهه ابتدایی سال 1200 میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم این در حالی است که امسال 915 میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم.