رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین از تصویر برداری یک قلاده پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد خبر داد.

به گزارش ایسنا ، حسین اکبری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین در این باره گفت: محمدرضا حلوانی، محیط بان پناهگاه حیات وحش عباس آباد در حین گشت و کنترل و حفاظت از زیستگاه‌ها، در اواسط روز این پلنگ را مشاهده و توانست با استفاده از یک دوربین معمولی و از فاصله حدودی ۸۰ متری در حالی که پلنگ با آرامش خاصی به او خیره شده است تصویربرداری کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نایین افزود: وی پیش از این نیز از فاصله دور از این گونه ارزشمند فیلمبرداری دستی  کرده است. مشاهده پلنگ در روز به عنوان یک گونه شب فعال و تصویربرداری متعدد از آن در روز در زیست بوم عباس آباد نشان دهنده امنیت مطلوب برقرار شده توسط محیط بانان سختکوش بوده و یک دستاورد حفاظتی با ارزش محسوب می شود.

ثبت تصاویر در سال جاری و رویت مستقیم گونه و مشاهده نمایه های مختلف حضور از جمله ردپا، آثار طعمه خواری و قلمرو طلبی در نواحی متفاوت منطقه شاخصی از پویایی جمعیت و اهمیت بالای پناهگاه حیات وحش عباس آباد در حمایت و پایداری انواع گربه سانان به ویژه پلنگ ایرانی به عنوان بزرگ‌ترین گربه‌سان حال حاضر طبیعت باشکوه ایران است.