نمایندهٔ مردم قصرشیرین گفت: متاسفانه با کمبود شدید آب آشامیدنی در شهرستان سرپل ذهاب رو به رو هستیم. آب و برق این منطقه قطع است. مردم دیشب را بدون چادر در هوای سرد گذراندند و همچنین بسیار به آب و غذا و چادر نیازمند هستیم.

فرهاد تجری در گفت و گو با جام جم آنلاین بیان کرد: وضعیت مردم در شهرستان سرپل ذهاب به شدت بحرانی است چرا که بیشترین خسارات و تلفات را این شهرستان نسبت به شهرستان های دیگر دارد.


وی افزود: آسیب و خرابی ها در شهرستان سرپل ذهاب بیشتر از 60 درصد است. در حوزه روستایی بیشترین تلفات جانی و حادترین وضعیت مردم مربوط به دشت ذهاب و منطقه پشتتنگ است.


تجری در رابطه با آمار کشته شدگان زلزله گفت: آمار رسمی کشته شدگان در این منطقه 240 نفر است و آمار غیر رسمی به 400 نفر نیز می رسد، آمار کشته شدگان به شدت رو به افزایش است.

نمایندهٔ مردم قصرشیرین متذکر شد: متاسفانه با کمبود شدید آب آشامیدنی در شهرستان سرپل ذهاب رو به رو هستیم. آب و برق این منطقه قطع است. مردم دیشب را بدون چادر در هوای سرد گذراندند و همچنین بسیار به آب و غذا و چادر نیازمند هستیم.

وی از وزارت کشور و نیروی انتظامی درخواست کرد تا امنیت مردم این مناطق را فراهم کند.