معاون استاندار اصفهان گفت: 2 نیاز اساسی مردم آب و نان است که هر دو در کشور با مشکل رو به رو است.

به گزارش فارس  حسین سیستانی شامگاه دوشنبه در همایش ملی نان اظهار کرد: این نشست‌ها کمک شایانی به گفت‌وگوی مناسب برای دستیابی به یک هدف مشترک می‌کند و امیدواریم خروجی این جلسات را در یک جمع‌بندی نهایی به مسؤولان ارائه شود.

وی افزود: نانوایی شغل شریفی است و نانواها جز خدمت‌گزارترین مردم هستند؛ دو نیاز اساسی مردم آب و نان است که هر دو در کشور با مشکل روبرو است.

معاون استاندار اصفهان در پایان گفت: در سال چند ماهی آب در زاینده‌رود جاری است اما امیدواریم با پیگیری مسؤولان جاری بودن دائمی زاینده‌رود نیز فراهم شود.