استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه در دستگاه های نظارتی به جای دیدگاه مچ گیرانه باید دیدگاه های واقع گرایانه و حمایت‌گرایانه نهادینه شود، گفت: تعداد قوانین و دستورالعمل ها، عدم آموزش لازم برخی مدیران و کارکنان و همچنین در برخی موارد باندبازی ها مانع ارتقای سازمانی برخی دستگاه های اجرایی شده است.

به گزارش  ایمنا محسن مهرعلیزاده در دیدار مدیرکل بازرسی استان اصفهان و معاونین و مدیران ارشد این سازمان با وی، اظهارداشت: سیاست پیشگیری از تخلف بسیار مهم است و به حجم ماموریت ها و اجرای کامل قوانین در ادارات کمک می کند.

استاندار اصفهان با اشاره به گزارش مدیر کل سازمان بازرسی استان ، نگاه واقع گرایانه اداره کل بازرسی به مسائل را قابل تقدیر خواند و افزود: تعداد قوانین و دستورالعمل ها، عدم آموزش لازم برخی مدیران و کارکنان و همچنین در برخی موارد باندبازی ها مانع ارتقای سازمانی برخی دستگاه های اجرایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید دستگاه های اجرایی و بازرسی با هم کار کنند و خود را یکی بدانند، افزود: در این صورت مردم از عملکرد دستگاه ها راضی خواهند بود و اگر این رابطه ایجاد و در عمل پیگیری شود به نتایج مثبت دست خواهیم یافت و مشکلی وجود نخواهد داشت.

مهرعلیزاده، اشراف اداره کل بازرسی استان را به عملکرد دستگاه ها، بانک ها، پروژه ها و طرح های زیست محیطی قابل تحسین خواند و با اشاره به وضعیت استان در بخش های مختلف، اظهار داشت: با توجه به تجربه کاری خود در حوزه های مختلف اقتصادی، عمرانی و سیاسی، مسئله آب برای بخش کشاورزی و شرب اصفهان بسیار حیاتی است چرا که مردم اصفهان به زاینده رود زنده هستند.

وی افزود: یکی از زیبایی های اصفهان با توجه به توریستی بودن و داشتن شهرت جهانی، زاینده رود است و باید با همکاری دستگاه های ذیربط و مردم استان شرایط برای زنده ماندن این رودخانه فراهم شود، چرا که اصفهان ظرفیت و پتانسیل های لازم را داراست و کارهای بزرگ هم نیازمند تصمیمات کلان است.

استاندار اصفهان در ادامه به وضعیت گردشگری اصفهان اشاره کرد و گفت: تعداد ورود گردشگران به اصفهان باید افزایش یابد چرا که اصفهان این ظرفیت و مزیت را دارد که میزان حضور گردشگران تا چندین برابر فعلی افزایش یابد.

وی به وضعیت اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: تسهیلات خوبی به متقاضیان اعطا شده و میانگین مصارف به منابع بانک های خصوصی بهتر از بانک های دولتی است و در این رابطه لازم است که سیستم های نظارتی و بانک ها در تعامل بیشتری قرار گیرند.

مهرعلیزاده تصریح کرد: نیاز است که جلسات هم اندیشی بین دستگاه های نظارتی و مدیران بانک ها و روسای دستگاه های دولتی برگزار شود چرا که دیدگاه های واقع گرایانه، کلان نگر و حمایتگرایانه به جای دیدگاه مچ گیرانه مطلوبتر و مؤثرتر خواهد بود.