این بانوی نیکوکار که فعالیت های خیرخواهانه خود را در کشور هندوستان متمرکز کرده بود، پس از نوسان ها و ایجاد مشکلاتی از سوی دستگاه قضایی این کشور، تصمیم گرفت فعالیت های خود را به ایران منتقل کند
او در بدو ورود به اصفهان، با استقبال مسئولان و کارشناسان اصفهانی روبرو شد.
نرگس کلباسی قرار است در نخستین اقدام، بر سر آرامگاه پدرش در مسجد رکن الملک اصفهان حاضر شود.