فلفل سبز، مواد دفعی را از طریق آزاد ساختن کلسترول افزایش داده و به این وسیله میزان کلسترول خون را کاهش می‌دهد.به گزارش salamat tv ،مطالعات انجام شده نشان می‌دهد افرادی که هر روز هنگام صرف غذا، فلفل سبز مصرف می‌کنند خیلی کمتر نسبت به دیگران به بیماری‌های قلبی عروقی دچار می‌شوند. این گیاه به مقدار کم محرک اشتها است.