یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در واکنش به رفتارها و اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد گفت: این رفتارها ناپخته و غیرعاقلانه است.

آیت الله مرتضی مقتدایی نماینده مردم اصفهان در گفت وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین درباره اظهارات رئیس دولت های نهم و دهم اظهار کرد: در زمانی که ما به احساس آرامش نیاز داریم و با وجود اینکه این همه از جمله مقام معظم رهبری درباره حفظ آرامش کشور توصیه کرده اند و در همین حال دشمنان کشور تلاش می کنند، اختلاف ایجاد کنند، این گونه رفتارها ناپخته و غیر عاقلانه است.
او تأکید کرد: در این شرایط این گونه رفتارها به هیچ وجه قابل توجیه نیست و هرچه زودتر آن را جمع کنند هم به نفع خودشان و هم به نفع نظام است.
احمدی نژاد و نزدیکانش طی هفته های گذشته سخنان تندی علیه مسئولان کشور مطرح کرده اند.