شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت 12 ظهر امروز به میانگین شاخص کیفی 82 رسید و هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد.

به گزارش فارس، شاخص آلودگی هوا در 24 ساعت منتهی به ساعت 12 ظهر امروز به میانگین شاخص کیفی 82 رسید و هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد.

بنا بر اعلام سایت محیط‌ زیست اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوا در شهر اصفهان به ترتیب در ایستگاه‌های بزرگراه خرازی 100، میدان امام حسین (ع) 95، خیابان رودکی 80، بلوار دانشگاه 82، خیابان پروین 65 و میدان احمدآباد 57 است.

گفتنی است ساکنان خیابان پروین دیروز در هوای پاک با شاخص کیفی 45 نفس کشیدند.

شاخص کیفی هوا (AQI)  عیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک است.