معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی سازمان اتوبوسرانی اصفهان با اشاره به اینکه گاز مورد استفاده اتوبوس‌های شهری کیفیت مناسبی ندارد، گفت: این سوخت دارای براده آهن و روغن است.

محمد کاظمی‌طبا در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی شهری اصفهان فعال است، اظهار داشت: میانگین عمر این اتوبوس‌ها ۹ سال است و این در حالی است که میانگین عمر ناوگان بر اساس مصوبه دولت باید ۸ سال باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان عمری بالاتر از سن قانونی دارد، ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۳ دستگاه اتوبوس شهری جدید وارد حمل و نقل اصفهان شده و تا پایان سال به ۱۳۷ دستگاه افزایش می‌ یابد.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی سازمان اتوبوسرانی اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه همه هزینه های حمل و نقل اتوبوسرانی از سال ۹۱ تاکنون بر دوش شهرداری اصفهان بوده است، تصریح کرد: دولت در این خصوص به تعهدات خود عمل نکرده و به همین دلیل مشکلاتی را نیز برای شهرداری اصفهان ایجاد کرده است.

وی تعداد اتوبوس‌های فعال گازسوز اصفهان را نیز ۱۵۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: باید توجه داشت که در حال حاضر تنها جایگاه فرزانگان امکان سوخت رسانی به اتوبوس‌های گازسوز شهری اصفهان را دارد.

۱۵۰ اتوبوس گازسوز به دلیل تعطیلی جایگاه قلعه شور در پارکینگ خاک می‌خورد

کاظمی‌طبا با بیان اینکه ۱۵۰ دستگاه اتوبوس گازسوز شهری اصفهان به دلیل عدم توانایی تامین جایگاه سوخت مورد نیازشان در پارکینگ نگهداری می‌شود، اضافه کرد: باید توجه داشت که جایگاه سوخت قلعه شور اصفهان به دلیل عدم همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی، عدم توانایی در نگهداری این جایگاه و خرید قطعه کمپرسور به ارزش یک میلیارد تومان از مدار خارج شده است.

وی با اشاره به اینکه سوخت گاز مورد استفاده در اتوبوس‌های شهری اصفهان نیز کیفیت مناسب را ندارد، افزود: این سوخت نیز دارای براده آهن و روغن است که به تجهیزات اتوبوس‌های گازسوز آسیب وارد می کند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی سازمان اتوبوسرانی اصفهان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ۷۷۶ دستگاه مینی بوس نیز با مجوز شهرداری در سطح شهر اصفهان تردد دارند، اضافه کرد: از این تعداد مینی بوس ۷۴۰ دستگاه فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد.

وی با بیان اینکه دولت از سال ۸۶ تاکنون هیچ مینی بوسی را به شهرداری اصفهان واگذار نکرده است، ادامه داد: عمر قانونی مینی بوس هم ۱۵ سال برآورد شده است که در این بین ۷۴۰ دستگاه مینی بوس بالاتر از سن قانونی عمر دارد.