در دیدار دکتر جلالی مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور، با دکتر محسن مهرعلیزاده در خصوص موارد و مسائل موجود در حوزه تقسیمات کشوری استان اصفهان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان؛ دکتر محسن مهرعلیزاده در دیدار دکتر جلالی مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور با ایشان، اظهارداشت: مشی مدیریتی من این است که هر فعالیتی با حوصله؛ دقت و تدبیر صورت گیرد تا با مشکلی مواجه نشویم و در خصوص تصمیمات کشوری نیز با مطالعه و بررسی دقیق تصمیمات کارشناسی اتخاذ خواهد شد.
محسن مهرعلیزاده مشکل اصلی استان را موضوع آب برشمرد و افزود: حل این مشکل با توجه به اهمیت آن بیشترین زمان را از مدیریت استان گرفته است و با توجه به روند خشکسالی باید در خصوص اصلاح الگوی کشت اقدام اساسی صورت گیرد.
مدیر ارشد استان با اشاره به مطالعات و اقدامات صورت گرفته در خصوص پرونده های تقسیمات کشوری استان اصفهان خاطر نشان کرد: در دولت تدبیر و امید وزارت کشور در این خصوص با تدبیر و دقت عمل نموده و قطعاً از این پس این چنین خواهد بود.
دکتر جلالی نیز در این دیدار از استاندار اصفهان بعنوان شخصیت برجسته ی ملی یاد کرد و افزود: اینکه ایشان پذیرفتند که در استان اصفهان خدمت کنند باعث توسعه و آبادانی این استان خواهد شد.
مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور با بیان اینکه در گذشته بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن شاخص ها ، اقدام به افزایش تعداد شهرستانها یا بخشداریها می نموده اند ، افزود: این امر با توجه به مشکلاتی که در حدود شهرستانها ایجاد می نمود ، در دولت تدبیر و امید با نگاه کارشناسانه اصلاح گردید.
۳۶