دکتر محسن مهرعلیزاده با اشاره به کاهش جمعیت روستایی استان در سال های اخیر؛ اظهارداشت: حفظ جمعیت روستایی در استان بسیار مهم است و مشاغل باید بنحوی در روستاها ایجاد گردد که شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها نباشیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر محسن مهرعلیزاده در جلسه ی شورای راهبردی جمعیت استان، اظهارداشت: آمارها نتایج خوبی را در خصوص جمعیت نشان نمی دهند.
استانداراصفهان با بیان اینکه یکی از فرصت های خوب کشورها داشتن نیروی جوان است، افزود: باید با در نظر گرفتن این آمارها و اطلاعات ارائه شده بایستی برای آینده برنامه ریزی درستی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در استان جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهری کاهش یافته است، افزود: جمعیت روستایی نسبت به دهه ی ۶۰ حدود ۴ برابر کاهش یافته است.
استانداراصفهان کمبود آب در روستاها با توجه به مصرف اقتصادی آن را یکی از عوامل مهاجرت برشمرد و افزود: صنعتی شدن استان و جذب نیرو از روستاها نیز از دیگر دلایل مهاجرت بشمار می رود.
مهرعلیزاده با بیان اینکه افزایش بیشتر جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی باعث نگرانی خواهد شد، افزود: دستگاه های ذیربط باید در این خصوص بسیار دقیق کار کنند و مشاغل بنحوی در روستاها ایجاد گردد که شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها نباشیم.
محسن مهرعلیزاده ایجاد و توسعه ی صنعت توریسم را در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موثر خواند و اظهارداشت: جمعیت روستایی باید با رونق بخشی اقتصاد روستایی حفظ شود و باید تغییر الگوی کشت و استفاده ی بهینه از آب در بخش کشاورزی روستا مدنظر قرار گیرد.
استانداراصفهان ایجاد صنایع پایین دستی کشاورزی در روستاها، رونق صنایع دستی و ارائه ی تسهیلات و امکانات توسط دستگاه های ذیربط را در حفظ جمعیت روستایی مهم خواند و گفت: اعتبارات خوبی برای توسعه وضعیت معیشتی در روستاها پیش بینی شده است.
وی با اشاره به نگرانی های موجود در خصوص پیر شدن جمعیت افزود: ما به عنوان مدیران استانی موظف هستیم در این خصوص تلاش کنیم و در این راستا باید الگوهای افزایش جمعیت جایگزین الگوهای دیگر شود.
مهرعلیزاده با بیان اینکه سیاست های ۱۴ گانه تحت عنوان سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ها دیده شده است، افزود: اگر این سیاست ها ملاک برنامه ها قرار گیرد و با توجه به سیاست کلی در کل کشور می تواند اثر بخش باشد.
استانداراصفهان اضافه کرد: هر کدام از موارد سیاست های ۱۴ گانه باید در کمیته های پنجگانه ی ذیل شورا بررسی شود و در این راستا حرکت کنیم و به غیر از مواردی که باید در سطح ملی پیگیری شود مابقی موارد در کمیته ها بررسی و وظایف هر کمیته تفکیک گردد.
محسن مهرعلیزاده تاکید کرد: کمیته ها باید براساس سند راهبری تدوین شده فعال شوند و تکالیف دستگاه ها را مشخص نمایند و در جلسه ی بعدی نتایج را ارائه نمایند.
وی اظهار داشت: بایستی یک بانک اطلاعاتی از جمعیت روستایی تدوین گردد و از دادن آمار متفاوت پرهیز شود.
استانداراصفهان با تاکید بر اینکه نقش رسانه ها و صدا و سیما در کمیته فرهنگی بسیار مهم است، افزود: اهمیت فرهنگ سازی در تحقق سیاستهای جمعیتی بر کسی پوشیده نیست و در این راستا موثر ترین وسیله رسانه ی ملی است که باید اهتمام بیشتری در این خصوص داشته باشد.
گفتنی است در این جلسه سند راهبری جمعیت استان با حضور دکتر مهرعلیزاده رونمایی شد.

۳۷