رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۳۸ اقدام به منظور کاهش آلودگی هوا در اصفهان صورت گرفت. گفت: ۳۸ اقدام به منظور کاهش آلودگی هوا در اصفهان صورت گرفت.

منصور شیشه فروش در گفت و گو با مهر اظهار داشت: به منظور رفع آلودگی و پایش کیفی هوا مطالعاتی با محوریت محیط زیست در اصفهان صورت گرفت که تعداد روزهای آلوده در شهر را کاهش دهیم.

وی بیان داشت: به این منظور مطالعات صورت گرفته را به یک استراتژی مبدل کردیم که در طرح کاهش آلودگی هوای اصفهان ۳۸ اقدام تعریف و به تمامی دستگاه های متولی و موثر در کاهش آلودگی هوا ارسال شد که در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: یکی از این اقدامات این بود که نیروگاه ها را موظف کردیم مصرف خود را کاهش دهند.

وی گفت: احداث زیرگذرها، توزیع سوخت پاک و بنزین یورو ۴، خارج کردن صنایع از شعاع ۵۰ کیلومتری، کنترل کوره پزخانه‌ها، زوج و فرد کردن خودروها و غیره از جمله اقداماتی است در جهت کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است.

شیشه فروش با اشاره به اینکه کاهش آلودگی هوا باید یکی از مسائل پر اهمیت برای مسئولان باشد و توجه ویژه به این امر داشته باشند، اضافه کرد: لازم است این موضوع در اولویت کاری تمامی دستگاه ها قرار  گیرد اما از سوی دیگر نقش مردم از مسئولان کمتر نیست و با کمتر استفاده کردن از خودرو و رعایت مسائلی که به کاهش آلودگی هوا منجر می شود، به کاهش روزهای آلوده در شهر کمک کنند.