عصر امروز استاندار اصفهان به همراه معاون اقتصادی استانداری به صورت سرزده در محله حصه شمالی حضور یافت و از نزدیک با مردم این منطقه درباره مسائل و مشکلاتشان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش فارس، عصر امروز استاندار اصفهان به همراه معاون اقتصادی استانداری به صورت سرزده در محله حصه شمالی حضور یافت و از نزدیک با مردم این منطقه درباره مسائل و مشکلاتشان دیدار و گفت و گو کرد.

مهرعلیزاده در این بازدید سرزده دستورات لازم را جهت رفع مشکلات مردم این منطقه و بهبود وضعیت این منطقه صادر کرد.