وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان گفت:مراکز بهداشت و درمانی دولت و دولتی و خصوصی موظف به رعایت نکات آن در حفظ حرمت مراجعین و حدود شرعی هستند
به گزارش تسنیم، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: در سال 77 قانونی به عنوان انطباق اداری و فنی موسسات پزشکی با توجه به موازین شرعی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و آیین‌نامه اجرایی در سال 1380 به تصویب مجلس می‌رسد و به موجب این قانون مراکز بهداشت و درمانی دولت و دولتی و خصوصی موظف به رعایت نکات آن در حفظ حرمت مراجعین و حدود شرعی می‌شوند. شورایی در این قانون پیش‌بینی شده است به ریاست وزیر بهداشت و با حضور نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاههای پزشکی کشور و نیز یک نفر از مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معاونین که موظف به نظارت و بررسی هدفمند برنامه‌های اجرا شده در این مصوبه هستند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: در سال 77 قانونی به عنوان انطباق اداری و فنی موسسات پزشکی با توجه به موازین شرعی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و آیین‌نامه اجرایی در سال 1380 به تصویب مجلس می‌رسد و به موجب این قانون مراکز بهداشت و درمانی دولت و دولتی و خصوصی موظف به رعایت نکات آن در حفظ حرمت مراجعین و حدود شرعی می‌شوند. شورایی در این قانون پیش‌بینی شده است به ریاست وزیر بهداشت و با حضور نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاههای پزشکی کشور و نیز یک نفر از مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معاونین که موظف به نظارت و بررسی هدفمند برنامه‌های اجرا شده در این مصوبه هستند.