سرپرست اداره آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه اجتماعی قشر فرهنگی و فعالیت و مشکلات متفاوتی که در این سازمان و در حوزه فعالیت هایشان دارند، نظارت بهینه در رسیدگی به مطالبات و امور فرهنگیان از ضروریات است.
به گزارش ایمنا، محمد جواد احمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک صندوق ذخیره فرهنگیان با مسئولان آموزش و پرورش اصفهان اظهار کرد: فرهنگیان و مربیان ادارات آموزش و پرورش در این سازمان فرهنگی در  مدت خدمت با مشکلات زیادی دست و پنچه نرم  کرده و در این حوزه به فعالیت می پردازند و  خوشبختانه این قشر مورد اعتمادترین افراد جامعه هستند.
سرپرست اداره آموزش و پرورش استان اصفهان خطاب به مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان اذعان کرد: چنانچه در سخت ترین شرایط و بحرانی ترین موقعیت های مالی، همراهی شما  استنباط  نهایی مراجعه کنندگان باشد، در این صورت امکان دستیابی به نتایج مورد نظر میسر می شود.
وی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه اجتماعی قشر فرهنگی و فعالیت و مشکلات متفاوتی که در این سازمان و در حوزه فعالیت هایشان دارند، نظارت بهینه در رسیدگی به مطالبات و امور فرهنگیان از ضروریات است.
احمدی با تاکید به این نکته که پول و سرمایه موجب پیشروی در اداره امور می شود، یادآور شد: باید توجه داشت که برای اداره امور اولیه  فرهنگیان در آموزش و پرورش، پول گرفتن راهگشا است، اما از سویی باید بدانیم که این پیش رفتن اداره امور با پول گرفتن گاهی اوقات ممکن است که افراد را وسوسه و آلوده کند، باید نظارت مطلوب در این زمینه و حوزه های وابسته به آن در ادارات آموزش و پرورش صورت بگیرد.