پژوهشگران نمونه ۱۰۰میلیون ساله‌ای از عنکبوتی باستانی با ۸ پا و دمی کژدم‌مانند را درون کهربا کشف کرده‌اند که می‌تواند حلقه گم‌شده عنکبوت‌های امروزی و نیاکان آن‌ها باشد؛ حتی ممکن است نمونه زنده‌ای از آن در جنگل‌های میانمار کشف شود
 ۵۵آنلاین :این عنکبوت‌کژدم باستانی Chimerarachne yingi نام گرفته که از کایمرا (غول‌شیر) در افسانه‌های یونانی اقتباس شده و مصداق جانوری ترکیبی است. (غول‌شیر جانوری افسانه‌ای با سر شیر، بدن بز و دم مار است.) عقرب‌ها و این حشره فسیل‌شده، هر دو از خویشاوندان عنکبوت‌های امروزی به شمار می‌آیند.
https://goo.gl/cFJeCx

▪️محققان می‌گویند این احتمال وجود دارد که بتوانند روزی این گونه ترکیبی را در جنگل‌های میانمار زنده پیدا کنند. پل سلدن از دانشگاه کانزاس و یکی از محققان ارشد این پژوهش می‌گوید: «احتمال زنده پیدا‌کردن نمونه‌هایی از این گونه ذهن همگی ما را درگیر کرده است. ما هنوز نتوانسته‌ایم نمونه زنده‌ای را کشف کنیم؛ اما این حشره کوچک است و بخشی از جنگل‌های میانمار هنوز دست‌نخورده باقی مانده‌اند».