نخستین مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین با حضور استاندار، شهردار اصفهان، مدیران شهری و استانی افتتاح شد.

به گزارش ایمنا، نخستین مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین شهر اصفهان، کامیون‌ها و اتوبوس‌های شهری را تحت پوشش قرار می‌دهد، این مرکز به محل پارک خودروها، محل استراحت رانندگان و محل تعمیرات خرابی خودروها نیز مجهز است.

علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان در خصوص این مرکز گفت: مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در فضایی به مساحت ۱۱ هزار و ۶۰۰ مترمربع در ضلع شرقی بلوار فرزانگان، جنب توقفگاه اتوبوسرانی شهرداری اصفهان احداث شده است. در این مرکز می‌توان به صورت روزانه معاینه فنی ۶۰ خودرو سنگین را در دو شیفت کاری انجام داد. 

صبح امروز- شنبه- نخستین مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین با حضور استاندار، شهردار اصفهان، مدیران شهری و استانی افتتاح شد.