سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان امسال نیز مانند سال های گذشته همزمان با پایتخت در اصفهان نیز برگزار شد. در این دوره از جشنواره فیلم های جذاب بسیاری به نمایش درآمدند . با پایان جشنواره فیلم فجر قصد داریم نظر شما درباره فیلم های به نمایش درآمده در اصفهان را جویا شویم. بدیهی است برخی از فیلم ها فرصت نمایش در اصفهان را به دست نیاودند بنابراین انتخاب بهترین فیلم از نگاه مخاطبان سینمادوست اصفهانی را از میان فیلم هایی که در شهر اصفهان به نمایش درآمدند  را به شما مخاطبان  عزیز اصفهان امروز می سپاریم .