احمدیه: دریافت هزینه کارشناسی تخلف است
0 -

سرانجام 50 میلیون تومان‌ها منتظر رأی دادگاه

احمدیه: دریافت هزینه کارشناسی تخلف است

احمدیه: دریافت هزینه کارشناسی تخلف است
24 بهمن 1396, 10:53 / کد خبر:34839
برخی از اتحادیه‌های مشاغل خدماتی پس از شکایت مشتریان برای بازدید از خدمات انجام‌شده هزینه‌ای با عنوان هزینه کارشناسی از مردم دریافت می‌کنند که این اقدام کاملاً غیر قانونی و تخلف محسوب می‌شود.

برخی از اتحادیه‌های مشاغل خدماتی پس از شکایت مشتریان برای بازدید از خدمات انجام‌شده هزینه‌ای با عنوان هزینه کارشناسی از مردم دریافت می‌کنند که این اقدام کاملاً غیر قانونی و تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش  فارس ، وصول تعدادی از گزارشات مردمی در خصوص اخذ هزینه بررسی شکایت‌های مشتریان توسط برخی صنوف به خصوص صنوف خدماتی، باعث پیگیری این مورد غیرقانونی شد.

در حین تهیه گزارش در همین خصوص، متوجه این موضوع شده که برخی از ارائه‌دهندگان خدمات برای عضویت در اتحادیه صنف خود با مشکلات و موانعی رو به رو هستند و از همین رو با برخی از رؤسای اتحادیه‌های خدماتی در خصوص مشکلات یاد شده بحث و گفت‌وگو شد.

* رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان: هیچ مبلغی دریافت نمی‌کنیم

اصغر امیری شهبازی رئیس اتحادیه صنف تأسیسات مکانیکی ساختمان در همین خصوص به خبرنگار فارس می‌گوید: برای پذیرش اعضا در اتحادیه شرایط خاصی در نظر گرفته نشده و داشتن شرایط اتاق اصناف و تأییدیه از اداره اماکن برای صدور پروانه کسبی، کفایت می‌کند.

وی حق عضویت در این اتحادیه را مبلغی حدود 800 هزار تومان اعلام می‌کند و درخصوص اخذ هزینه پیگیری شکایات مردمی یادآور می‌شود: هیچ مبلغی برای پیگیری شکایات مردمی دریافت نمی‌شود البته ممکن است کارشناس برای مسیرهای دور، کرایه ایاب و ذهاب خود را دریافت کند.

رئیس اتحادیه صنف تأسیسات مکانیکی ساختمان استان اصفهان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که این کار قانونی است یا نه، مطرح می‌کند: از خود درآمدی نداریم و ممکن است کارشناسی هزینه‌ ایاب و ذهاب خود را دریافت کند، البته این کار قانونی نیست اما برای تسریع در کار شاکی، هزینه‌ ایاب و ذهاب ممکن است دریافت می‌شود البته این هزینه به اجبار دریافت نمی‌شود.

براساس ماده 72 قانون نظام صنفی کشور خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایت خود در مورد تخلفات صنفی را به اتحادیه‌های ذیربط و یا ناظران و بازرسان تسلیم، ارسال یا اعلم دارند؛ همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف 10 روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذیربط، تسلیم می‌دارند.

* رئیس اتحادیه تعویض‌کاران روغن خودرو: حق عضویت هر واحد صنفی 800 هزار تومان است

محمد امیدفر رئیس اتحادیه صنف تعویض‌کاران و فروشندگان انواع روغن و فیلتر خودرو استان اصفهان با تأکید بر این که افرادی که سابقه‌ای در تعویض روغن نداشته باشند باید به سازمان فنی و حرفه‌ای مراجعه کنند و کارت فنی خود را اخذ کنند، متذکر می‌شود: حق عضویت ابتدایی هر واحد صنفی 800 هزار تومان است که 120 تا 175 هزار تومان به صورت سالیانه از اعضا دریافت می‌شود.

وی می‌افزاید: برای پیگیری شکایات هیچ‌گونه هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌شود و در اتحادیه ما به هیچ وجه چنین کاری انجام نمی‌شود.

اتحادیه‌ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت 10 روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی، با اعلم مراتب، پرونده را مختومه کنند، در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی
ارسال خواهد شد.

هیأت یا هیأت‌های رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از 3 نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آن‌ها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌کنند.

* اتاق اصناف با تخلفات برخورد می‌کند

موضوعات مطرح‌شده را از رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف استان اصفهان نیز پیگیری کرده که او نیز به خبرنگار فارس اعلام می‌کند: هر اتحادیه یک اساسنامه دارد که توسط کمیسیون نظارت اتاق اصناف تأیید می‌شود و شرایط صدور پروانه برای هر اتحادیه صادر می‌شود و اگر اتحادیه ضوابطی خارج از ضوابط مصوب در نظر گرفته باشد، اتاق اصناف با آن اتحادیه برخورد خواهد کرد.

وی با بیان این که میزان ورودی به اتحادیه 5 برابر حق عضویت سالانه است، می‌افزاید: فردی که سال اول به عضویت اتحادیه در می‌آید در سال نخست از پرداخت حق عضویت معاف است و از سال موظف به پرداخت حق عضویت است.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان در خصوص دریافت هزینه به ازای پیگیری شکایات مردمی از سوی اتحادیه‌ها، تأکید کرد: چنین کاری غیر قانونی است و هر اتحادیه چنین کاری انجام دهد با آن شدیداً برخورد خواهد شد.

اما خبرگزاری فارس به اطلاعاتی از اتحادیه درب و پنجره‌سازان پروفیل استان اصفهان دست یافته که پرده از موضوعاتی متناقض با آنچه که دیگر اتحادیه‌ها گفته‌اند، برمی‌دارد.

چندی پیش یکی از شهروندان اصفهانی به کار انجام‌شده و خدمات ارائه‌شده یک واحد صنفی اعتراض داشته که اعتراض خود را به اتحادیه درب و پنجره‌سازان پروفیل استان اصفهان اعلام می‌کند که این اتحادیه برای اعزام کارشناس خود هزینه‌ای را تحت عنوان هزینه کارشناسی دریافت کرده است.

* وقتی از هزاران نفر یک نفر پیگیر می‌شود

اتحادیه درب و پنجره‌سازان پروفیل استان اصفهان طی 5 سال در مجموع 50 میلیون تومان از شاکیان به واحدهای صنفی درب و پنجره‌ساز دریافت کرده و در این میان هیچ‌یک از شاکیان برای چرایی پرداخت این مبلغ به مراجع قضایی مراجعه نکرده و به همین دلیل این روند ادامه پیدا کرده است تا این که در این میان یک نفر پیگیر شده و این کار غیر قانونی را افشا کرده است.

او به خبرنگار فارس می‌گوید: ابتدا به اتاق بازرگانی استان اصفهان مراجعه کردم که پس از پیگیری مأموری از این سازمان به محل مورد نظر اعزام شد و پس از طی شدن مراحل قانونی، مقرر شد تا کلیه مبالغ دریافتی از مردم به آنان پس داده شود و در حال حاضر اتحادیه درب و پنجره‌سازان پروفیل استان اصفهان بدهکار است.

* دریافت هزینه کارشناسی تخلف است

اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تصریح می‌کند: هیچ اتحادیه‌ صنفی حق گرفتن هزینه کارشناسی نداشته و ندارد و اگر چنین کاری کند قطعاً خلاف کرده و تخلف محسوب می‌شود؛ اگر موردی به ما گزارش شود قطعاً برخورد قانونی خواهیم کرد.

وی می‌افزاید: اتحادیه‌ای که یک کارشناس را برای پیگیری شکایات مردم مشخص کرده باید هزینه کارشناس مربوطه را هم تأمین کند؛ از سال 1392 براساس قانون هرگونه دریافت هزینه کارشناسی ممنوع اعلام شده است و کلیه اتحادیه‌های صنفی باید از سال 92 این قانون را رعایت می‌کرده‌اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که مبالغی برای کارشناسی از طرف یک اتحادیه دریافت شده است، تأکید می‌کند: اگر چنین بوده باشد حتماً باید همه هزینه‌های دریافت‌شده به صاحبان آن بازگردانده شود و در غیر این صورت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان شکایت‌ها را بررسی و پیگیری خواهد کرد.

* رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت: هر اتحادیه باید یک شماره حساب داشته باشد

وی با بیان این که برخی از اتحادیه‌ها به اشتباه فکر کرده‌اند دریافت چنین مبالغی عرف است، یادآور می‌شود: اتحادیه مذکور باید حقوق تضییع‌شده را اعاده کند و در غیر این صورت قطعاً با رئیس آن اتحادیه برخورد قانونی از جمله توبیخ و برکناری صورت می‌گیرد؛ در سال‌های اخیر اختلالاتی در بودجه اتحادیه‌های صنفی استان اصفهان وجود داشته که اخیراً از طرف اتاق اصناف بر درآمدهای اتحادیه‌ها نظارت‌های بیشتری صورت گرفته و عملکرد مالی آنان شکل قانونی به خود گرفته است، به طوری که هر اتحادیه باید یک شماره حساب داشته باشد.

به گفته یکی از اعضای سابق هیأت مدیره اتحادیه درب و پنجره‌سازان پروفیل استان اصفهان 30 درصد از کل مبلغ اعطای مجوزی که اصناف به اتحادیه خود می‌پردازند، به اتحادیه و اعضای هیأت مدیره آن‌ها تعلق دارد که با استفاده از این مبلغ باید خدماتی را نیز به مردم ارائه دهند که شامل همان هزینه‌های کارشناسی می‌شود؛ اطلاعاتی که اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان آن‌ها را به شدت تکذیب می‌کند.

* رئیس اتحادیه درب و پنجره‌سازان: قانون صنفی مشکل دارد

ایرج فلاح رئیس اتحادیه درب و پنجره‌سازان پروفیل استان اصفهان نیز در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: دریافت 50 میلیون تومان از شاکیان واحدهای صنفی درب و پنجره‌ساز توسط این اتحادیه به دلیل این بوده که تا قبل از سال 95 برای چنین اقدامی منع قانونی وجود نداشته است، موضوعی که باز هم اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان آن را تکذیب کرده و ابلاغ این قانون را مربوط به سال 92 می‌داند.

رئیس اتحادیه درب و پنجره‌سازان پروفیل استان اصفهان معتقد است دریافت چنین هزینه‌هایی صرفاً بابت وقت‌گذاری و هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان بوده است.

فلاح عمل بازدید کارشناسان این اتحادیه پیش از سال 95 را جزو وظایف آنان نمی‌داند و به صورت کلی می‌گوید: سال 95 به ما اعلام شد که هزینه‌ای نباید بابت کارشناسی گرفته شود.

* هنوز نتیجه دادگاه اعلام نشده است

وی در خصوص هزینه‌هایی که باید توسط این اتحادیه به مردم بازگردانده شود، می‌افزاید: در این خصوص پس از بررسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اداره اماکن، دادگاهی تشکیل شده اما دادگاه هنوز نتیجه آن را اعلام نکرده است.

موضوعی که احتمالا مشابهاتی در اتحادیه‌های دیگر خواهد داشت و با روشن شدن نتیجه این دادگاه و پیگیری مردم برای دریافت مطالباتشان، وضعیت روشن‌تری در این باره را رقم خواهد زد.

البته رئیس اتحادیه درب و پنجره‌سازان پروفیل استان اصفهان تأکید دارد که این مشکل از قانون صنفی است و این قانون باید اصلاح شود چراکه بسیاری از اتحادیه‌ها به هزینه این کارشناسی‌ها اعتراض دارند، بودجه اتحادیه‌ها هم برای این کار کافی نیست.

ارسال دیدگاه

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز، شماره ؛ 02 آبان 1397
روزنامه اصفهان امروز
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین