رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در اثر نشت گاز منواکسیدکربن  از بخاری در ملک شهر اصفهان چهار نفر مسموم و راهی بیمارستان شدند.
غفور راستین در گفت وگو با  ایمنا درباره  حادثه مسمومیت با گاز خانواده‌ای در اصفهان اظهار کرد: بیاحتیاطی در استفاده از وسایل گرمایشی موجب بروزحوادث می شود و این بار به دلیل این بی‌احتیاطیها، بامداد امروز مسمومیت با گاز سمی منو اکسید کربن در ملک شهر اصفهان چهار نفر را مسموم و راهی بیمارستان کرد.
وی افزود: در این سانحه یک زن، دو دختر و یک مرد در اثر نشت گاز سمی منواکسید کربن مسموم شده بودند که توسط نیروهای امدادی اورژانس برای تکمیل درمان  به بیمارستان غرضی منتقل شدند.
رییس مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: گاز سمی منو اکسید کربن، گازی بدون رنگ و بو است و عمده ترین منبع تولید این گاز، سوختن ناقص نفت و گاز است. ولی در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی به ویژه در محیط های بسته و فاقد اکسیژن تولید گاز منواکسیدکربن امکان پذیر است