نایب رئیس شورای شهر گفت: به جهت نیاز شهر، استقبال پرشور مردم و با توجه به این‌که یکی از مأموریت‌های بخش مدیریت شهری افزایش نشاط و شادابی در جامعه است و نقش و تأثیرگذاری فیلم و تئاتر با بسیاری از برنامه‌ها قابل مقایسه نیست، از جمله وظایف و رسالت خود می‌دانیم که از این جشنواره‌ها حمایت کنیم.

علیرضا نصراصفهانی در گفت‌وگو با فارس  در خصوص نقش شهرداری در برگزاری جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: بی‌شک یکی از وظایف بخش مدیریت شهری، ترویج فرهنگ و هنر در شهر اصفهان است و یکی از ساز و کارها در این حوزه، برگزاری جشنواره‌ها است و دو جشنواره فیلم فجر و جشنواره بین‌المللی فیلم کودک در اصفهان برگزار می‌شوند.

وی افزود: به جهت نیاز شهر، استقبال پرشور مردم و با توجه به این‌که یکی از مأموریت‌های بخش مدیریت شهری افزایش نشاط و شادابی در جامعه است و نقش و تأثیرگذاری فیلم و تئاتر با بسیاری از برنامه‌ها قابل مقایسه نیست، از جمله وظایف و رسالت خود می‌دانیم که از این جشنواره‌ها حمایت کنیم.

نایب رئیس شورای شهر اصفهان گفت: شهرداری در جشنواره فیلم کودک مستقیماً ورود پیدا می‌کند اما در جشنواره فیلم فجر به علت این‌که تولیت کار با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است، به صورت غیرمستقیم و با هماهنگی‌ها در حد وسع شهرداری و در اختیار گذاشتن امکانات شهرداری ورود پیدا می‌کند.

وی با بیان این‌که از در اختیار گذاشتن امکانات شهرداری برای برگزاری و استمرار جشنواره هیچ‌گاه مضایقه نشده و نخواهد شد، تصریح کرد: استقبال مردم در سینماهای مختلف شهر اصفهان که درگیر فیلم فجر بودند، حکایت از جایگاه این جشنواره در استان دارد.

نصراصفهانی خاطرنشان کرد: در بخش جشنواره کودک که تولیت کار با شهرداری است، همواره از دیگر سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها درخواست کمک شده اما در نهایت این خود شهرداری است که با هزینه‌هایی که به وجود می‌آید، باقی می‌ماند.