ریاست هیئت چوگان اصفهان به مدت 4 سال به حسین جعفری رسید.
به گزارش ایسنا، مجمع انتخابات هیئت چوگان استان اصفهان با حضور رییس فدراسیون چوگان، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان و معاونین وی و همچنین اعضا مجمع در تالار افتخارات سرای ورزشکاران اصفهان برگزار شد که در نهایت حسین جعفری تنها کاندیدای این هیئت با 16 رأی به ریاست هیئت چوگان استان اصفهان رسید.