مرکز توانبخشی شهدا زیر مجموعه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) در سال ۱۳۸۶ درشهرستان مبارکه فعالیت خود را آغاز و نسبت به نگهداری معلولین ذهنی بالای ۱۲ سال اقدام کرد. در حال حاضرحدود ۱۰۰ نفر از معلولین اصفهان در این مرکز نگهداری می شوند.قاسم،هادی و احمد سه آرایشگر مبارکه با توجه به نزدیک بودن سال جدید در امری خداپسندانه اقدام به اصلاح و کوتاه کردن موی سر این مددجویان کردند ،آرایشگران مبارکه در طول سال دراتاقی که دراین مرکز تحت عنوان (آریشگاه گلها ) آماده شده ،موهای این مددجویان را اصلاح میکنند.