فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا تاکید کرد که توافق هسته‌ای با ایران در راستای منافع امنیت ملی آمریکاست.
به گزارش تسنیم، ژنرال "جوزف ووتل" فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در سخنرانی درباره برجام گفت: توافق هسته‌ای با ایران در راستای منافع امنیت ملی آمریکا است.
وی ضمن تایید توافق هسته‌ای با ایران گفت: توافق هسته‌ای با یکی از تهدیدات اصلی که در رابطه با ایران مواجه هستیم مقابله می‌کند و اگر این توافق لغو شود باید راهی دیگر برای مقابله با برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران پیدا کنیم.