سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان از آتش سوزی انبار تینر در شهرک صنعتی جی خبر داد.

محمد شریعتی در گفت و گو با  مهر از آتش سوزی در انبار تینر در شهرک صنعتی جی اصفهان خبر داد و اظهار داشت: حریق در حال حاضر گسترده است و تاکنون از ۱۰ ایستگاه آتش نشانی در شهر اصفهان نیروی امدادی، تجهیزات و خودرو اعزام شده است.

وی اضافه کرد: تینر بسیار مشتعل است به گونه ای که این آتش سوزی با انفجارهایی همراه است.