حسن مالکی با کسب بیشترین رأی به عنوان رییس هیأت اسکیت استان اصفهان انتخاب شد.

به گزارش ایمنا، مجمع انتخاباتی هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان از ساعت ۱۰ امروز با حضور بهمن محمد رضایی رییس فدراسیوا اسکیت، محمد سلطان حسینی، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان و اعضای مجمع انتخاباتی در سرای ورزشکاران استان اصفهان برگزار شد که پس از اخذ آرأ، حسن مالکی با کسب ۱۵ رأی برای چهار سال به عنوان رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان انتخاب شد.

لازم به ذکر است پیمان آقایی و حسن گوهری مهر نیز دیگر کاندیدهای ریاست این هیأت بودند که در جلسه حضور نداشتند و به منزله انصراف آن ها محسوب می شود.