بر اساس بخشنامه رئیس کل گمرک ایران، مهلت ۳ ماهه برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده تعیین شد.
به گزارش  تسنیم، بر اساس بخشنامه خودرویی گمرک مدت زمان ترخیص خودروهایی در گمرک مانده از محل مصوبه جدید هیئت دولت در اواخر سال قبل  3ماه تعیین شده است.
رئیس کل گمرک ایران در این بخشنامه به گمرکات اجرایی تاکید کرده است، خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سی سی و با ارزش بیش از 40 هزار دلار با محاسبه 40 درصد سود بازرگانی بیشتر از ماخذ حقوق ورودی در نظر گرفته شده امکان ترخیص خواهند داشت.